Turvallisemman tilan periaatteet:

FiMSIC:n toiminnan keskiössä on turvallisuus sekä yhdenvertainen kohtelu. Turvallisemmassa tilassa toisiin suhtaudutaan asiallisesti, kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja. Jokaiselle annetaan tilaa olla oma itsensä eikä kenenkään itsemääräämisoikeutta rajoiteta. Jokainen FiMSIC:n toimintaan osallistuva henkilö sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita, sekä hyväksyy sen, että tilanteessa, jossa ohjesääntöjä on rikottu, FiMSIC:llä on oikeus tarpeen mukaan poistaa kyseessä oleva henkilö tapahtumasta ja evätä hänen oikeutensa osallistua toimintaan. Missään FiMSIC:n toiminnassa tai tapahtumissa, mukaanlukien vaihtotoiminnassa, Suomessa tai Suomen ulkopuolella ei sallita fyysistä, sanallista tai seksuaalista häirintää eikä minkäänlaista syrjintää.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, kukaan ei ole täydellinen. Jos huomaat rikkoneesi turvallisemman tilan periaatteita, ota asia rohkeasti puheeksi osallisten kanssa. Mikäli huomaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu tilanteeseen.

Fimsic häirintäohjesääntö
Vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot

FiMSIC häirintäilmoituslomake

Formslomakkeen täyttämällä voit ilmoittaa kokemastasi tai havaitsemastasi häirinnästä anonyymisti tai nimellisesti.