Hakusäännöt

FiMSIC-vaihtoon voivat hakea ainoastaan Suomen Medisiinariliiton jäsenseurojen jäsenet. Jokaisen hakijan jäsenyys tarkistetaan ennen vaihtopaikkojen jakoa.

Vaihtoon voivat hakea ainoastaan lääketieteen opiskelijat. Valmistumisen jälkeen ei voi lähteä vaihtoon. Viimeinen lukukausi päättyy toukokuun lopussa. Vaihto tulee suorittaa tätä ennen. Harjoitteluvaihdot ovat pääosin kliinisen vaiheen opiskelijoille kun taas tutkimusvaihtoon voi hakea yleensä missä vaiheessa opintoja tahansa. Tiedot maakohtaisista vaihtosäännöistä (Exchange Conditions, EC) löytyy IFMSA:n verkkosivuilta. 

Harjoitteluvaihtojen vaihtosäännöt

Tutkimusvaihtojen vaihtosäännöt

FiMSIC:n vaihtoonhaku järjestetään vuosittain lokakuun aikana. Esihaku tapahtuu täyttämällä esihakulomake FiMSIC:n kotisivuilla. Hakija itse vastaa siitä, että kaikki hänen antamansa tiedot hakulomakkeessa ovat oikein. Mikäli hakulomakkeessa huomaa jälkikäteen virheen, tulee hakijan täyttää lomake uudestaan ja merkitä uuden lomakkeen korvaavan aikaisemmin lähetetyn. Esihakulomake on pätevä vasta suoritetun vaihtomaksun jälkeen.

Vaihtopaikat jaetaan hakijoiden vaihtopisteiden perusteella. Opiskelijat laitetaan vaihtopisteiden mukaiseen järjestykseen niin, että eniten vaihtopisteitä kerännyt hakija on ensimmäisenä ja vähiten viimeisenä. Hakijoiden hakutoiveet huomioidaan tässä järjestyksessä. Kaverin kanssa hakiessa pisteet määräytyvät yhteisesti sen opiskelijan mukaan, jolla pisteitä on vähemmän. Ansaitut pisteet tarkistetaan ennen vaihtopaikkojen jakoa. Tasapisteissä ratkaisevaa on opiskeltujen lukukausien määrä. Tutkimusvaihdoissa tasapistetilanteen ensisijainen ratkaisija on motivaatiopisteiden määrä. 

Pisteytys
 • Pisteytys on uudistettu elokuussa 2020 allaolevien kriteereiden mukaiseksi.
 • Kaikki vaihtoonhaussa käytettävät pisteet (lukukausipisteitä lukuunottamatta) ovat kertakäyttöisiä! Samoja pisteitä ei siis voi käyttää enää uudestaan toisessa haussa.
 • Pisteitä ei voi käyttää osittain. Jos esihaussa saa vaihtopaikan, kaikki kertyneet aktiivisuuspisteet merkitään käytetyiksi. Osaa pisteistä ei siis voi “säästää” myöhemmäksi.
 • Siinä tapauksessa, että esihaussa jää ilman vaihtopaikkaa, saa vaihtoonhaussa käyttämänsä pisteet sekä maksamansa vaihtomaksun takaisin. Myöskään jälkihakupaikan vastaanottaminen ei kuluta pisteitä (paitsi ensikertalaisuuspisteet).

1. Lukukaudet

 • Jokaisesta LL-tutkintoon kuuluvasta suoritetusta lukukaudesta (eli syys- tai kevätlukukausi) saa 1 pisteen. Lukukausi tulee olla opiskeltu hyväksytysti ja täysipainoisesti. Vaihtolukukausi kerryttää pisteitä, mikäli opintopisteet on hyväksytty osaksi LL-tutkintoa. Välivuodet eivät kerrytä pisteitä. Kuluvaa syyslukukautta ei huomioida opiskelluksi. Pisteytysväli 0-12 pistettä.

2. FiMSIC-aktiivisuus

 • Vaihtokummina toimiminen 1p/kk, edellyttäen, että kummi on täyttänyt velvollisuutensa.
 • Asunnon vuokraus vaihto-opiskelijalle 2p/kk.
 • Kansainväliset kokoustapahtumat, joilla kytkös IFMSA:han (GA, Regional
Meeting, FINO, NECSE, AMEE jne.) 0.5p. FiMSIC:n virassa toimiva henkilö ei voi virkansa aikana saada pisteitä kansainvälisistä kokouksista.
 • Tapahtumien järjestäminen ja muu FiMSIC-aktiivisuus 0.25-1p.
 Paikallispuheenjohtaja jakaa nämä aktiivisuuspisteet. FiMSIC:n virassa toimiva henkilö ei voi virkansa aikana saada näitä pisteitä.

3. Muu aktiivisuus


 • Kandiseuran hallitus 0.5p/kausi
 • SML:n hallitus 0.5p/kausi

 • LSV:n opiskelijavastaava 0.5p/kausi 


4. S.U.L.L.E.-toiminta, M.U.L.L.E.-toiminta ja nallelääkäröinti

 • Yhteensä kaksi S.U.L.L.E.-kouluvierailua, SePäSe-tuntia tai nallesairaalan lääkärinä toimimista S.U.L.L.E.-koulutusviikonlopun käyneenä 1p
 • Yhteensä kaksi M.U.L.L.E.-kouluvierailua M.U.L.L.E.-koulutusviikonlopun käyneenä 1p.
 • Yhteensä kaksi S.U.L.L.E.- tai M.U.L.L.E.-kouluvierailua, SePäSe-tuntia tai nallesairaalan lääkärinä toimimista 0,5p.
 • S.U.L.L.E.-tunteja, M.U.L.L.E.-tunteja, SePäSe-tunteja sekä nallesairaalakäyntejä voi siis yhdistää mielensä mukaan pisteiden saamiseksi.

5. FIMSIC:n virkailijana toimiminen 


 • 10 pistettä jokaisesta täydestä toimikaudesta.
 • Virkailijana toimimisessa edellytettyjen tehtävien toistuvasta laiminlyönnistä voidaan paikallispuheenjohtajan toimesta vähentää pisteitä, jolloin mahdollisuus saada 0 tai 5 pistettä. Tämä edellyttää, että vuoden aikana on keskusteltu ko. virkailijan kanssa. 

 • IFMSA:n virasta 10p/kausi, edellyttäen kirjallista raporttia joko FIMSIC:n johtokunnalle tai esimerkiksi Facebookiin vähintään joka toinen kuukausi eli yhteensä vähintään 6 kertaa vuodessa. 

 • Virkailija ei voi saada aktiivisuuspisteitä (ks. kohta 2d) virkailijakaudeltaan.Virkailija ei voi myöskään saada pisteitä kansainvälisiin kokouksiin osallistumisesta (ks. kohta 2c) virkansa aikana.

6. Tutkimusvaihtojen motivaatiokirje


 • Maksimissaan 250-sanainen motivaatiokirje suomeksi, jossa vastataan ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miksi haet tutkimusvaihtoon? Mitä haluat oppia vaihdon aikana? Miten uskot hyötyväsi vaihdosta nyt ja tulevaisuudessa? Pisteytys 0-5p.

7. Ensikertalaisuus


 • Ensimmäiseen vaihtoon hakemisesta saa 0.5 lisäpistettä. Mikäli opiskelija on aiemmassa haussa saanut paikan, mutta vaihto on peruuntunut opiskelijasta johtuen, menettää opiskelija ensikertalaisuuspisteet. Myös jälkihaussa vastaanotettu vaihtopaikka nollaa ensikertalaisuuspisteet. 

8. Tasapistetilanteessa

 • Tasapistetilanteessa harjoitteluvaihdoissa enemmän lukukausia LL-tutkinnossa opiskellut valitaan.
 • Tasapistetilanteessa tutkimusvaihdoissa korkeammat motivaatiokirjepisteet
 saanut valitaan hakukohteeseen. Mikäli motivaatiokirjepisteet ovat samat, 
enemmän lukukausia LL-tutkinnossa opiskellut valitaan.
 • Mikäli lukukausia on saman verran, tasapistepaikat jaetaan arpomall
Peruutukset

Vaihtonsa peruuttaneille ei pääsääntöisesti palauteta esihaun yhteydessä maksettua vaihtomaksua. 

Vaihtomaksua on mahdollisuus anoa takaisinmaksettavaksi ottamalla yhteyttä kansalliseen vaihtovirkailijaan (NEO-out tai NORE). Anomus lähetetään sähköpostitse FiMSICin kansallisille vaihtovirkailijoille. Vaihtomaksujen palautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti seuraavassa FiMSIC:n johtokunnan kokouksessa. Vaihtomaksun palauttamista voidaan harkita ainoastaan, jos peruuntumiselle on erittäin pätevä syy. Tällaisia syitä voisi olla esimerkiksi vaihtoonlähtijän vaihdon estävä sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan) tai kohdemaassa puhjennut vakava konflikti tai katastrofi.

On opiskelijan velvollisuus selvittää olennaiset vaihtoonsa liittyvät asiat ja soveltuvuutensa vaihtoon. Näitä ovat esimerkiksi apurahat, opintojen korvaavuus yliopistoissa, oma kelpoisuutensa vaihtoon esim. valmistuminen vaihdon ajankohdan läheisyydessä. Lisäksi on tärkeää lukea huolella kohdekaupungin vaihtosäännöt IFMSA:n Exchange conditions-sivuilta, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä esim. vaihtoon vaadittavien opintojen osalta. Näistä seikoista johtuvissa peruutuksissa FiMSIC ei maksa vaihtomaksua takaisin.

Vaihdon peruuntuminen kohdemaan järjestöstä johtuen on harvinaista. Kuitenkin mikäli vaihto peruuntuu kohdemaasta johtuvista seikoista, palautetaan vaihtomaksu lähtijälle.