Meistä - FiMSIC:n strategia

Yleistä tietoa toiminnastamme löydät täältä.

FiMSIC:n arvot

Kansainvälisyys

FiMSIC:n toiminta perustuu kansainvälisyyteen. Olemme osa kattojärjestö IFMSA:ta ja vaihdot, kansainvälinen vaikuttaminen sekä globaalit terveyskysymykset ovat merkittävä osa toimintaamme. Haluamme tukea lääketieteen opiskelijoiden kasvua kohti globaalisti tiedostavia lääkäreitä.

Hyvinvointi

Toimintamme perustuu vapaaehtoiseen opiskelijoiden työpanokseen. Sekä aktiivisten toimijoidemme että toimintaan osallistuvien lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointi on toimintamme perusta. Haluamme paitsi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja vastata sitä koskeviin kysymyksiin, myös tukea sidosryhmiemme hyvinvointia toimintamme avulla.

Yhdenvertaisuus

Pidämme yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja esillä toiminnassamme ja tuemme lääketieteen opiskelijoita kasvamaan tiedostaviksi lääkäreiksi, jotka huomioivat kaikki potilaat yhdenvertaisina. Lisäksi toimintamme näyttäytyy kaikille lääketieteen opiskelijoille yhdenvertaisena.

Läpinäkyvyys

Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
järjestö. Toiminnassamme pyrimme olemaan
riippumattomia sellaisista tahoista, jotka voivat
vaarantaa tulevien lääkäreiden ammatillisen
itsenäisyyden. Kerromme toiminnastamme avoimesti
ja toimimme läpinäkyvästi.

Visio

Maailma, jossa terveydellinen tasa-arvo toteutuu kaikkien kohdalla.

Missio

Järjestämämme vaihto- ja projektitoiminta on laadukasta ja koulutuksellisesti arvokasta. Pyrimme aktiivisesti kehittämään toimintaamme niin vaihtojen, projektitoiminnan kuin kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen suhteen. Tähtäämme toiminnassamme siihen, että lääketieteen opiskelijat pystyvät tulevaisuuden työssään toimimaan kansallisia ja globaaleja kansanterveys-, seksuaaliterveys- ja ihmisoikeuskysymyksiä tiedostaen. Tuemme suomalaisia lääketieteen opiskelijoita kansainvälisessä vaikuttamisessa ja kouluttautumisessa.