Varsinainen vaihtohakemus eli Application Form

Tulosten ilmoittamisen yhteydessä vaihtopaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse www-osoite, jossa täytetään varsinainen hakulomake (Application form, AF).  Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämiseen tulevat em. sähköpostin mukana. Ennen AF:n täyttämistä opiskelijan tulee vielä uudelleen perehtyä kohdemaan vaihtosääntöihin  ja projektitietokantaan, sillä tiettyjen kaupunkien ja ajankohtien kohdalla mahdollisia ovat ainoastaan tietyt klinikat / tutkimusprojektit.

Kliiniseen vaihtoon hakeneiden hakulomakkeeseen tulee valita 3 kaupunkivaihtoehtoa, 4 klinikkavaihtoehtoa. Vastaavasti tutkimusvaihtoon hakeneet valitsevat 3 tutkimusprojektivaihtoehtoa. Molemmissa on valittava vaihdon toivottu ajankohta kohdemaan vaihtosääntöjen mukaisesti. Jokaisen klinikka- ja tutkimusprojektivaihtoehdon yhteyteen tulee kirjoittaa englanninkielinen motivaatiokirje, lisäksi jotkut maat vaativat vielä erillisen, yleisen motivaatiokirjeen. Tutkimusvaihtopaikan saaneet kirjoittavat lisäksi CV:n, joka liitetään hakulomakkeeseen. Huom! Hakulomaketta ei voi lähettää puutteellisena, joten lomaketta täytettäessä kaikki tarvittava tieto, kuten passin numero ja voimassaoloaika on oltava saatavilla. Lisäksi hakulomakkeeseen vaaditaan kohdemaan vaihtosääntöjen mukaiset liitteet, tästä lisätietoa Liitteiden toimittaminen – kohdassa.