Varsinainen vaihtohakemus eli Application Form

Tulosten ilmoittamisen yhteydessä vaihtopaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse www-osoite, jossa täytetään varsinainen hakulomake (Application form, AF).  Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämiseen tulevat em. sähköpostin mukana. Ennen AF:n täyttämistä opiskelijan tulee vielä uudelleen perehtyä kohdemaan vaihtosääntöihin  ja projektitietokantaan, sillä tiettyjen kaupunkien ja ajankohtien kohdalla mahdollisia ovat ainoastaan tietyt klinikat / tutkimusprojektit.

Kliiniseen vaihtoon hakeneiden hakulomakkeeseen tulee valita 3 kaupunkivaihtoehtoa, 5 klinikkavaihtoehtoa. Vastaavasti tutkimusvaihtoon hakeneet valitsevat 3 tutkimusprojektivaihtoehtoa. Molemmissa on valittava vaihdon toivottu ajankohta kuun ensimmäisestä päivästä kuun viimeiseen päivään. Jokaisen klinikka- ja tutkimusprojektivaihtoehdon yhteyteen tulee kirjoittaa englanninkielinen motivaatiokirje, lisäksi jotkut maat vaativat vielä erillisen, yleisen motivaatiokirjeen. Tutkimusvaihtopaikan saaneet kirjoittavat lisäksi CV:n, joka liitetään hakulomakkeeseen. Huom! Hakulomaketta ei voi lähettää puutteellisena, joten lomaketta täytettäessä kaikki tarvittava tieto, kuten passin numero ja voimassaoloaika on oltava saatavilla.