Erikoistumisuudistus

UEF: Usein kysyttyjä kysymyksiä

16.3.2019

Erikoislääkärikoulutuksen kevään haku on päättynyt ja haastattelut alkavat lähiaikoina.  Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 29.5.2019 Opintopolussa.

NLY kerää palautetta haku-uudistuksesta: Anna palautetta – me viemme viestisi eteenpäin

15.2.2019

Erikoislääkärikoulutuksen uudistuneen hakumenyttelyn pilottikierros on käynnistynyt! Keväällä pilottikierroksella on mukana on 12 erikoistalaa, syksyllä haussa mukana kaikki erikoisalat.

Pilottialat: akuuttilääketiede, fysiatria, kliininen hematologia, kliininen mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede.

Lääketieteen liasensiaatti voi hakea mukaan Opintopolku.fi-palvelussa. Haku päättyy 28.2. ja tulokset julkistetaan viimeistään 29.5. Syksyn hakukierros alkaa 1.9.

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus jatkuu osaamisperusteisuuden ja laadunarvioinnin kehityksellä.

Linkkejä:
Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos: Erikoislääkärikoulutuksen uudistus 2019 sekä Usein kysyttyjä kysymyksiä

Uutisia:
Lääkärilehti: Uusi erikoisalahaku käynnistyi
Lääkärilehti: Sami Heistaro siirtyy  kevääksi sosiaali- ja terveysministeriöön
Lääkärilehti: Itä-Suomen yliopisto kouluttaa erikoistuvien lääkärien ohjaajia

11.12.2018

Medisiinariliitto on toimittanut Sosiaali- ja Terveysministeriölle lausunnon asetusluonnoksesta koskien erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta.

Lausunto STM:lle.

1.11.2018

Erikoistumiskoulutuksen valintamenettelyn uudistus on nyt hyväksytty yliopistoissa ja se on julkaistu. Lisää myöhemmin. Alla kaksi informatiivista linkkiä.

Nuori Lääkäri Yhdistyksen -artikkeli

Tampereen Yliopiston Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Erikoistumisuudistuksen tavoitteena on pidetty muun muassa koulutuksen laadun parantamista, keston lyhentämistä sekä eri erikoisaloille koulutettavien määrien epäsuhtaisuuden korjaamista.

Erikoistumiskoulutuksen haku- ja valintamenettely

Ensimmäinen luonnos valintamenettelystä on nyt lausuntokierroksella. Esitykseen voi tutustua tästä.

Medisiinariliitolta on pyydetty luonnoksesta lausunto, johon voi tutustua alemmista linkeistä. Medisiinariliiton ehdotuksessa painotetaan monipuolisia reittejä kohti erikoistumista.

Ehdotus tuo valintamenettelyyn toivottua läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta sekä koulutusmäärien säätelyä. Ehdotus on valmisteltu pitkälti Nuorten Lääkärien Yhdistyksen mietinnön mukaan, joka rakentuu kolmesta osa-alueesta: työkokemuksesta, tutkimuksesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Esityksessä oli paljon hyvää, mutta Medisiinariliiton näkemyksen mukaan viilattavaa löytyy vielä. Valmistelijat ovat korostaneet julkaistun mallin olevan vasta ehdotus, jota muokataan lausuntokierroksen perusteella.

Medisiinariliitto teetti luonnoksen pohjalta kattavan sisäisen lausuntokierroksen kandiseurojen keskuudessa jonka pohjalta oheinen lausunto laadittiin. Uudistuksen valmistelijoiden kanssa sovittiin, että Medisiinariliitto esittää myös esimerkin mielestämme toimivammasta pisteytysmallista.

Lausunnon pääteesit:

  • Työkokemus
    • Hakualalla tehdyn työkokemuksen painotusta tulee vähentää. Yksipuolisen työkokemuksen sijaan, hakijaa tulisi kannustaa monipuolisen työkokemuksen kartuttamiseen ennen erikoistumisen aloittamista.
   • Kandiaikainen työkokemus tulee huomioida työkokemuspisteiden kerryttämisessä.
  • Tutkimus
    • Väitöskirja ei saa olla ainoa väylä täysiin valintapisteisiin, mutta tutkimus tulee huomioida valintamenettelyssä.
    • Pisteytysjärjestelmä ei saa painostaa väitöskirjatyöhön perustutkinnon aikana.
   • Lääketieteellisen väitöskirjan erikoisalalla ei saa olla vaikutusta pisteytykseen, sillä sitä on monissa tapauksissa mahdotonta yksiselitteisesti määrittää.
  • Motivaatiokirje + CV
   • Medisiinariliitto ehdottaa motivaatiokirjeen ja CV:n pisteytystä, sillä nykyisessä mallissa henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei voi vaikuttaa haastattelukynnyksen ylittymiseen.
 • Haastattelu
  • Mikäli resurssien puitteissa hakija voidaan kutsua vain yhteen haastatteluun, tulee haastattelun olla kansallinen erikoisalakohtainen yhteishaastattelu. Näin hakija voi päästä toivomalleen erikoisalalle muuhunkin kuin ensisijaisesti toivomaansa tiedekuntaan.

Tutustu alta Medisiinariliiton lausuntoon sekä pisteytysehdotukseen.

Lausunto erikoistumiskoulutuksen haku- ja valintamenettelyä koskien

Pisteytysehdotus EL-valintamenettelyyn