MEDigi

MEDigi-hanke on lääketieteellisen koulutuksen lähitulevaisuuden suurin muutos. Tavoitteena on kehittää digitaalisten välineiden käyttöä koulutuksessa sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Hankkeen yhteydessä kehitetään yliopistojen yhteistyötä – luodaan yhteisiä oppimistavoitteita sekä oppimateriaalia.

Medisiinariliitto on projektissa hyvin vahvasti mukana ja toimii opiskelijoiden äänenä, liiton hallituksen jäsen Rikhard Mäki-Heikkilä on mukana johtoryhmässä. Työn alla on muun muassa kansallinen kysely opiskelijoille hankkeen odotuksista ja toiveista.

Sivut päivittyvät hankkeen edetessä.

Hankkeen verkkosivut: MEDigi

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta ja luodaan digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen takaamiseksi. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hanke on osa lääketieteen koulutuksen valtakunnallista kehittämistyötä. Kansallisella opetuksen harmonisoinnilla ja digitalisoinnilla pyritään varmistamaan valmistuvien opiskelijoiden tasokas osaaminen osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja turvaamaan digitaalisen valmiudet muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

MEDigi hankkeen verkkosivut


Johtoryhmän kokoonpano:
Hankejohtaja Jarmo Reponen, pj, Oulun yliopisto
Hankekoordinaattori Anna Levy, siht, Oulun yliopisto
Digiryhmän pj Olli-Pekka Lappalainen, Oulun yliopisto
Jussi Merenmies, Helsingin yliopisto
Leo Tjäderhane, Helsingin yliopisto
Anitta Mahonen, Itä-Suomen yliopisto
Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Mäntylä, Itä-Suomen yliopisto
Petri Kulmala, Oulun yliopisto
Raija Lähdesmäki, Oulun yliopisto
Juhani Jääskeläinen, Tampereen yliopisto
Outi Kortekangas-Savolainen, Turun yliopisto
Jaana Rautava, Turun yliopisto
Juha Pekka Turunen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (ei äänivaltaa)
Vesa Pohjola, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia (ei äänivaltaa)
Anni Saukkola, NLY
Rikhard Mäki-Heikkilä, SML
Ville Liu, SHOL ry