Jäsenedut

Medisiinariliitto tarjoaa jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka on voimassa 1. vuosikurssista alkaen lääketieteellisiä toimenpiteitä suoritettaessa mm. opetustilanteissa ja perustutkintoon sisältyvässä harjoittelussa. Vakuutus kattaa potilaaseen ja hänen yllään oleviin pukimiin kohdistuvan vahingon. Vakuutus on voimassa valmistumiseen asti Pohjoismaissa.

Medisiinariliitto julkaisee muutaman vuoden välein “Kandidaatin Käsikirjaa”, joka on reilut sata sivua tuhti teos sisältäen perustietoa kaikista tärkeistä lääketieen opiskelijaa koskevista asioista: mm. työskentelystä, viransijaisuuksista, palkkauksesta, ammattiasioista, perus- ja jatkokoulutuksesta, tukimahdollisuuksista, kansainvälisitä asioista, asevelvollisuudesta ja varusmiespalveluksesta ja lääketieteen opiskelijaa koskettavista muista järjestöistä.

Mediisiinariliitto pyrkii järjestämään kunkin jäsenseuransa jäsenilleen joka kevät ammatinvalintaillan ja palkkakuitinlukutilaisuuden. Ammatinvalintailta järjestetään yhdessä Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Tilaisuudessa käydään läpi erikoisalan valintaa ja erikoistumisvaiheen suorittamista. Paikalla on eri erikoisalojen edustajia jotka vastaavat kysymyksiin. Tapahtuman tarkoituksena on olla hyvin interaktiivinen ja lämminhenkinen. “Tyhmiä kysymyksiä” saa ja pitääkin esittää. Palkkakuitinlukutilaisuus järjestetään yhdessä Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen kanssa ja tilaisuus on suunnattu lääkärin viransijaisina toimiville opiskelijoille. Tilaisuudessa käydään läpi lääkärin palkkausta, palkanmuodostumista, -laskentaa ja yleisimpiä sudenkuoppia palkkauksen suhteen.

Medisiinariliitto järjestää joka syksy jäsenilleen Tuohilampi-seminaarin Orionin koulutuskeskuksessa Tuohilammella Vihdissä. Tapahtumaan ottaa osaa noin 100 lääketieteen opiskelijaa, Suomen kaikki jäsenseurat tasaisesti edustettuina. Viikonlopun kestävässä tapahtumassa ohjelmassa on koulutusta, ulkoilua, yhdessäoloa ja illanviettoa.

Medisiinariliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden lähteä harjoittelu- ja tutkimusvaihtoon ulkoasiainvaliokuntansa FiMSIC:n kautta. Lisätietoja löydät FiMSIC:n nettisivuilta (www.fimsic.org).

Medisiinariliitto järjestää joka kevät ja syksy liittokokouksen, joka käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Liittokokous järjestetään vuorotellen kussakin Suomen lääkiskaupungissa. Liittokokouksissa ohjelmassa on Medisiinariliiton sääntömääräisten asioiden lisäksi koulutusta ja iltaohjelmaa. Seuraava liittokokous on syysliittokokous Kuopiossa. Liittokokouksessa on edustajia ja tarkkailijoita jokaisesta SML:n jäsenseurasta. Yhteensä osanottajia on perinteisesti ollut noin 50-100.