YAVA

Screenshot 2015-02-14 11.33.15 Mikä YAVA?

  • Ylioppilaskuntavaliokunta YAVA on vertaistukiverkosto ja keskustelufoorumi ylioppilaskuntatoimijoille sekä yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneille medisiinareille
  • YAVA on poliittisesti sitoutumaton medisiinareiden vaikuttamismahdollisuuksia ajava elin
  • YAVA:n toimintaan kutsutaan joka vuosi lääketieteen edustajistoryhmien sekä kandidaattiseurojen edustajia.
  • YAVA:n toimintaan voi tulla mukaan milloin tahansa ja kuka tahansa vaikuttamisesta kiinnostunut medisiinari

Toiminnan tavoitteet

  • YAVA:n tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneita ja valveutuneita lääkäreitä jo opiskeluaikana.
  • YAVA:n tavoitteena on järjestää valtakunnallisia tapahtumia, jotka liittyvät yhteiskuntavaikuttamisen alueisiin ja teemoihin
  • YAVA:n tavoitteena on tukea paikallisesti lääketieteen opiskelijoiden yhteiskuntavaikuttamiseen keskittyvää toimintaa ja tapahtumia

 Valiokunnan tehtävät

  • YAVA:n tehtävä on koordinoida medisiinareiden edustajistoryhmien valtakunnallista opiskelijavaikuttamistoimintaa Lääketieteen ja Oikeutieteen opiskelijoiden Liitossa LOL:ssa Suomen Ylioppilaskuntien liiton SYL:n liittokokouksessa
  • YAVA:n tehtävä on koota tietoa lääketieteen opiskelijoiden edustajistotoiminnasta ja kouluttaa ja tuoda esille edustajisto- ja ylioppilaskuntatoimintaa lääketieteen opiskelijoille
  • YAVA:n tehtävä on tarjota tukea ja apua lääketieteen opiskelijoiden edustajistoryhmien paikallistoimintaan

Yhteiskuntavaikuttamiseen innostaja –medisiinareista valveutuneita vaikuttajia

YAVA:n tehtävänä on innostaa ja kouluttaa medisiinareita yhteiskuntavaikuttamisen pariin. On erittäin tärkeää, että medisiinarit ja tulevat lääkärit vaikuttavat yhteiskunnassa ja tuovat esille lääketieteen arvoja, tavoitteita sekä ennen kaikkea näkökulmia yhteiskunnassa tehtäviin päätöksiin.

Medisiinarit ja lääkärit ovat alan asiantuntijoita: kannan ottaminen esimerkiksi oman alansa puitteissa yhteiskunnallisiin kysymyksiin on erittäin tärkeää, jotta yhteiskunnassa otetaan huomioon lääketieteen alalla keskeisiä asioita, kuten ihmisten terveys ja hyvinvointi, yhteiskunnan terveydenhuollon järjestäminen ja toteutus sekä osallistuminen terveyspoliittisiin ja lääketieteen etiikkaa koskeviin keskusteiluihin.

YAVA järjestää valtakunnallisia sekä paikallisia vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä tukee ja kannustaa vaikuttamiseen liittyvien tapahtumien järjestämistä lääketieteen opiskelijoille.

Valtakunnallinen edunvalvoja –medisiinareiden näkökulman tuoja Suomen opiskelijapolitiikkaan

YAVA koordinoi lääketieteen opiskelijoiden osallistumista Lääketieteen ja Oikeustieteen opiskelijoiden Liitossa LOL:ssa, joka osallistuu vuosittain Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYL:n liittokokoukseen. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto on edunvalvontajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin päätöksiin mm. Suomen valtion hallintotasolla.

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton jäseniä ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat ja vuosittain järjestettävä liittokokous luo opiskelijapoliittiset linjat SYL:n toimintaan. Edustajien määrä valikoituu ylioppilaskuntien jäsenmäärän mukaan (1 edustaja 1000 ylioppilaskunnan jäsentä kohti). Edustajien osuudet ylioppilaskuntien sisällä määräytyy edustajistoryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Mitä suurempi edustajistoryhmä lääketieteen opiskelijoilla omassa ylioppilaskunnassaan on, sitä enemmän lääketieteen opiskelijat saavat edustajia SYL:n liittokokoukseen.

SYL:n liittokokouksessa edustajat jakautuvat ylioppilaskuntaedustuksen lisäksi mm. poliittisiin ryhmittymiin sekä sitoutumattomiin ryhmittymiin (esim. teekkarit, kauppatieteiden opiskelijat eli kylterit ja LOL), jotka pyrkivät vaikuttamaan omille tahoille keskeisiin asioihin poliittisten linjojen muodostamisessa. Lääketieteen ja Oikeustieteen opiskelijoiden Liittoon LOL:iin kuuluu lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoiden edustajistoryhmiä useasta eri ylioppilaskunnasta.

LOL on sitoutumaton liitto, joka on painottanut toiminnassaan opetuksen laadun tärkeyttä ja mittaamista. LOL:n tavoitteena on myös tuoda esille professioalojen, kuten lääketieteen ja oikeustieteen, opiskelijoille keskeisiä asioita opiskelijapolitiikassa.