Työelämä

Työelämän puolella Suomen Medisiinariliitto seuraa ja työskentelee seuraavien asioiden kanssa opiskelijoiden etua ajaen:

  • kandien palkkaus
  • amanuenssuurit
  • lääkärin sijaisena toimimiminen
  • laillistusasiat
  • vuosittaisen työpaikkakyselyn toteuttaminen
  • erikoistuminen ja erikoistumisuudistus
  • SOTE-asiat
  • virkaehtosopimus

Näiden lisäksi SML palkitsee vuosittain vuoden työpaikan kandien ehdotusten perusteella.