Lääkärin sijaisena toimiminen

Ajankohtaista

Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.

Vuoden 2019 alusta on tullu voimaan laki, jonka mukaan virallisia dokumetteja hakiessa (kuten terveydenhuollon ammattikortti) tulee olla mukana passi tai virallinen henkilökortti, eli ajokorttia ei voi käyttää henkilöllisyystodistuksena varmennekorttia hakiessaMuista siis töiden lähestyessä joko hankkia yllämainittu todistus, ja ota se mukaan kesätyöpaikkakunnalle!

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle töihin meneviä neuvotaan ottamaan yhteyttä Lääkäriliiton lakimiehiin ennen työsopimuksen allekirjoittamista; lakimiehet@laakariliitto.fi ja p. 09 3930 900. Aiheesta lisää täällä.

Yleistä

Lääkärin sijaisuutta voi hakea esimerkiksi ottamalla yhteyttä kiinnostavan työpaikan ylilääkäriin.

Työnantajan velvollisuus on arvioida opiskelijan pätevyys sekä varmistaa että opinnot on suoritettu hyväksyttävästi. Huolehdi silti myös itse, että tarvittavat suoritukset löytyvät ennen töihin menemistä!

Saadakseen toimia lääkärin sijaisena, lääketieteen opiskelijan tulee olla ”aktiivinen opiskelija” eli olla ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon. Poissaoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat eivät voi työskennellä lääkärin sijaisena. Opiskelijan oikeus toimia lääkärin sijaisena loppuu, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Kesätöiden tai sijaisuuksien tullessa ajankohtaiseksi suosittelemme tutustumaan sivuun Kannanotto 2/2018 liittyen opintojen hyväksilukemiseen ja kandien työskentelyoikeuksiin.

Huomioi että lääketieteen opiskelija saa määrätä lääkkeitä vain tehtävässään hoitamilleen potilaille, et siis voi kirjoitella reseptejä kavereille tai perheenjäsenille.

4. vuoden jälkeen

Neljän vuoden opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija voi toimia lääkärin sijaisena terveyskeskuksen vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sellaisella alalla, jonka opinnot on suorittanut.

Kun olet suorittanut kaikki 4. vuoden opinnot hyväksytysti, yliopisto ilmoittaa tietosi Valviraan Terhikki-rekisteriä varten (terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri). Valvira lähettää postissa rekisteröintitodistuksen, samassa yhteydessä saat myös yksilöintitunnuksesi.

Jos toimit päivystäjänä, sinulla tulee olla ohjaajana laillistettu lääkäri, jonka välittömässä valvonnassa toimit.

5. vuoden jälkeen

Viiden vuoden hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen lääketieteen opiskelija voi toimia lääkärin sijaisena perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Aikaisemmin viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija on saanut toimia päivystäjänä, takapäivystäjänään laillistettu lääkäri jolla on mahdollisuus tarvittaessa tulla paikalle. Päivystysasetus muuttui 1.1.2015 alkaen, josta lähtien päivystysyksiköissä on aina oltava paikalla laillistettu lääkäri.

Ulkomailla opiskelevat

Suomessa yliopistot ilmoittavat 4. ja 5 vuosikurssin suorittaneet lääketieteen opiskelijat suoraan Valviraan. Ulkomailla opiskelevien tulee tehdä ilmoitus Valviraan itse, kun 4. tai 5. vuosikurssin opinnot on suoritettu. Opiskelijarekisteröinti on maksullista.

Lisätietoja löydät Ulkosuomalainen medisiinari Suomessa -vinkkipankista!

Muistilista

Ennen kesätöitä

 • Tarkista, että kaikki tarvittavat 4./5. vuoden kurssit ovat suoritettu ja niistä löytyvät merkinnät yliopiston rekisterissä.
 • Tee kirjallinen sopimus.
 • Informoi työnantajaa:
  • Käydyistä ja käymättömistä kursseista
  • Muista kokemistasi puutteista omassa osaamisessasi
 • Selvitä, kysy ja sovi ainakin:
  • työaika, mahdolliset lomat
  • kenen johdon ja valvonnan alaisena tulet työskentelemään ja miten hänen lomansa sijaisjärjestely hoidetaan (kuka silloin johtaa ja valvoo?)
  • konsultaatiomahdollisuudet
  • potilastietojärjestelmään perehdytys – riittävän hyvä
  • päivystysvelvollisuus tai -oikeus, miten päivystykset jaetaan, kuinka niihin voi vaikuttaa
  • miten takapäivystys on hoidettu (et saa olla yksin!)
  • tarkka toimipaikkasi ja sen eri toteuttamispaikat (polikliinistä, vuodeosastoa, vierailukohteita vanhainkoti tms.).
 • Tilaa Lääkäriliiton leimasin.

Töissä ollessasi

 • Liity Lääkärien työttömyyskassaan saatuasi ensimmäisen palkkakuittisi.
 • Muista, että sinulla on oikeus määrätä lääkkeitä vain tehtävässäsi hoitamillesi potilaille.
 • Muista potilasasiakirjojen ja arkistojen asiallinen käyttö.
 • Muista vaitiolovelvollisuus. Se pätee myös potilaan läheisiin.
 • Suhtaudu vakavuudella viranomaisasioihin:
 • M1-lähetteet ja virka-apupyynnöt
 • Lausunnot (pahoinpitely-, edunvalvonta-, kuolin-)
 • Muista: Kelaan, sosiaaliviranomaisille ja poliisille voi soittaa.
 • Tee hyvät ja asialliset sairaskertomustekstit.
 • Kysy neuvoa, jos et osaa tai tiedä.
 • Selvitä, kuka on toimipaikan Jukon luottamusmies (tiedon saa joko työnantajalta tai liitosta).
 • Muista, että liiton toimisto on avoinna myös kesällä.

Kesätöiden jälkeen

 • Pyydä työtodistus (opintotoimistolle ja itsellesi).
 • Tarkista palkkakuitit.
 • Tarkista opintotuki (tulorajat).
 • Sovi joulun työt.
 • Anna palautetta työnantajalle ja voit myös itse pyytää palautetta työstäsi.
 • Vastaa Lääkäriliiton kesätyökyselyyn.

Toimi näin ennen yksilöinti­tunnusta

Kun olet suorittanut vaaditut opinnot, voit toimia tilapäisesti ammatissa ja kirjoittaa lääkemääräyksiä ennen kuin olet saanut yksilöintitunnuksen. Merkitse reseptiin oppiarvosi LK ja tehtävänimike, minkä sijaisuutta hoidat. Jos toimit työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa, merkitse reseptiin virka (esimerkiksi terveyskeskuslääkäri), toimi tai tehtävä, jota hoidat, ei siis työnantajaa.

Merkitse reseptiin yksilöintitunnus heti, kun olet saanut siitä tiedon Valvirasta. Lääketieteen- ja hammaslääketieteen opiskelijat saavat yksilöintitunnukset, kun heidät on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Opiskelijalla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetulla lääkärillä. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille (Lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetus).

LÄHDE: SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 20/2012