Kandin työopas 2019

Kandin työopas, aiemmalta nimeltään Mini-VES, on tiivistetty kooste lääkärisopimuksesta (LS) eli kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta. Kuntatyönantajan palveluksessa olevia lääkäreitä koskevat yleiset sopimuskohdat löytyvät KVTES:sta eli kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta. Lisäksi Kilpailukykysopimus vaikuttaa työehtojen osalta esimerkiksi lomarahojen määräytymiseen. Tärkeimmät kandia koskevat kohdat näistä monisivuisista sopimuksista on koottu tähän oppaaseen.

Kandin on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan työntekijänä. Kandin työoppaaseen on jaoteltu neljännen ja viidennen vuoden opintojen suorittaneiden kandien oikeudet lääkärin sijaisena toimimiseen. Ennen töiden alkua on hyvä tietää mm. miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä. Myös ylitöiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja sopia työpaikan kanssa etukäteen niiden korvaamisesta. Pahimmassa tapauksessa ylitöitä ja päivystyksiä on joutunut tekemään vasten tahtoa ja ilman korvausta. Pidä puolesi omien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, lue työsopimus tarkkaan ja kysy, jos siinä on epäselvyyksiä. Työnantajaa voi ja pitää epäselvissä tilanteissa kyseenalaistaa ja lainmukaiset käytännöt kannattaa aina tarkistaa sopimuksesta.

Vuoden 2019 Kandin työoppaaseen on päivitetty mm. toukokuussa 2018 hallinto-oikeuden päätöksellään kumoama Valviran tulkinta koskien lääkärin tehtävässä työskentelyä ja opintojen kymmenen vuoden aikarajaa. Kymmenen vuoden opintojen laskenta alkaa sen lukukauden alusta, jolloin kyseiseen ammattiin tähtäävät opinnot on aloitettu. Lisäksi työoppaaseen on päivitetty 1.4.2019 voimaan tulleet peruspalkat. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

Työoppaaseen on päivitetty myös 1.1.2019 voimaan tullut lainsäädäntömuutos, joka koskee henkilöllisyyden todistamista haettaessa ammattikorttia. Jatkossa henkilöllisyyden todistamiseen voi käyttää vain passia ja henkilökorttia, mutta ei enää Suomen tai muun Euroopan talousalueen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää ajokorttia.

Työniloa toivottaen Kandin työoppaan toimitus