Hakusäännöt

FiMSIC-vaihtoon voivat hakea ainoastaan Suomen Medisiinariliiton jäsenseurojen jäsenet. Jokaisen hakijan jäsenyys tarkistetaan ennen vaihtopaikkojen jakoa.

SML:n jäsenseuroja ovat:

 • Chiasma – Medisiinariseura Chiasma ry
 • FiMSA – Finnish Medical Student Association in Hungary
 • KuoLO – Kuopion lääketieteen opiskelijat
 • LKS – Lääketieteen kandidaattiseura
 • OLK – Oulun Lääketieteellinen Kilta
 • RiSLO – Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
 • SLSLO – Saksan Liittotasavallan Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
 • SMR – Suomalaiset Medisiinarit Ruotsissa
 • TaSLO – Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
 • Thorax – Medicinarklubben Thorax
 • TLK – Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura
 • TLKS – Turun Lääketieteenkandidaattiseura

Vaihtoon voivat hakea ainoastaan lääketieteen opiskelijat. Valmistumisen jälkeen ei voi lähteä vaihtoon. Viimeinen lukukausi päättyy toukokuun lopussa. Vaihto tulee suorittaa tätä ennen. Harjoitteluvaihdot ovat pääosin kliinisen vaiheen opiskelijoille kun taas tutkimusvaihtoon voi hakea yleensä missä vaiheessa opintoja tahansa. Tiedot maakohtaisista vaihtosäännöistä (Exchange Conditions, EC) löytyy IFMSA:n verkkosivuilta. 

Harjoitteluvaihtojen vaihtosäännöt

Tutkimusvaihtojen vaihtosäännöt

FiMSIC:n vaihtoonhaku järjestetään vuosittain lokakuun aikana. Esihaku tapahtuu täyttämällä esihakulomake FiMSIC:n kotisivuilla (tarkemmin tästä Esihakulomake-osiossa). Hakija itse vastaa siitä, että kaikki hänen antamansa tiedot hakulomakkeessa ovat oikein. Mikäli hakulomakkeessa huomaa jälkikäteen virheen, tulee hakijan täyttää lomake uudestaan ja merkitä uuden lomakkeen korvaavan aikaisemmin lähetetyn. Esihakulomake on pätevä vasta suoritetun vaihtomaksun jälkeen.

Vaihtopaikat jaetaan hakijoiden vaihtopisteiden perusteella. Opiskelijat laitetaan vaihtopisteiden mukaiseen järjestykseen niin, että eniten vaihtopisteitä kerännyt hakija on ensimmäisenä ja vähiten viimeisenä. Hakijoiden hakutoiveet huomioidaan tässä järjestyksessä. Kaverin kanssa hakiessa pisteet määräytyvät yhteisesti sen opiskelijan mukaan, jolla pisteitä on vähemmän. Ansaitut pisteet tarkistetaan ennen vaihtopaikkojen jakoa. Tasapisteissä ratkaisevaa on opiskeltujen lukukausien määrä. Pisteytyksestä tarkemmin Pisteytys-osiossa.

Peruutukset

Vaihtonsa peruuttaneille ei pääsääntöisesti palauteta esihaun yhteydessä maksettua vaihtomaksua. 

Vaihtomaksua on mahdollisuus anoa takaisinmaksettavaksi ottamalla yhteyttä kansalliseen vaihtovirkailijaan (NEO-out tai NORE). Anomus lähetetään sähköpostitse FiMSIC:n kansallisille vaihtovirkailijoille. Vaihtomaksujen palautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti seuraavassa FiMSIC:n johtokunnan kokouksessa. Vaihtomaksun palauttamista voidaan harkita ainoastaan, jos peruuntumiselle on erittäin pätevä syy. Tällaisia syitä voisi olla esimerkiksi vaihtoonlähtijän vaihdon estävä sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan) tai kohdemaassa puhjennut vakava konflikti tai katastrofi.

On opiskelijan velvollisuus selvittää olennaiset vaihtoonsa liittyvät asiat ja soveltuvuutensa vaihtoon. Näitä ovat esimerkiksi apurahat, opintojen korvaavuus yliopistoissa, oma kelpoisuutensa vaihtoon esim. valmistuminen vaihdon ajankohdan läheisyydessä. Lisäksi on tärkeää lukea huolella kohdekaupungin vaihtosäännöt IFMSA:n Exchange conditions-sivuilta, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä esim. vaihtoon vaadittavien opintojen osalta. Näistä seikoista johtuvissa peruutuksissa FiMSIC ei maksa vaihtomaksua takaisin.

Vaihdon peruuntuminen kohdemaan järjestöstä johtuen on harvinaista. Kuitenkin mikäli vaihto peruuntuu kohdemaasta johtuvista seikoista, palautetaan vaihtomaksu lähtijälle.Pisteytys
 • Pisteytys on uudistettu tammikuussa 2023.
 • Kaikki vaihtohaussa käytettävät pisteet (lukukausipisteitä lukuunottamatta) ovat kertakäyttöisiä! Samoja pisteitä ei siis voi käyttää enää uudestaan toisessa haussa.
 • Pisteitä ei voi käyttää osittain. Jos esihaussa saa vaihtopaikan, kaikki kertyneet aktiivisuuspisteet merkitään käytetyiksi. Osaa pisteistä ei siis voi “säästää” myöhemmäksi.
 • Siinä tapauksessa, että esihaussa jää ilman vaihtopaikkaa, saa vaihtohaussa käyttämänsä pisteet sekä maksamansa vaihtomaksun takaisin. Myöskään jälkihakupaikan vastaanottaminen ei kuluta pisteitä.

1. Lukukaudet

 • Vaihtohaun yhteydessä hakijan opiskellut lukukaudet huomioidaan siten, että yksi lukukausi (syys/kevät) = 4p. Kuluvaa lukukautta ei huomioida pisteytyksessä.
 • Ensimmäistä kertaa vaihtoon hakevalle jaetaan ensikertalaisuuspisteet = 2p. Mikäli opiskelija on aiemmassa haussa saanut paikan, mutta vaihto on peruuntunut opiskelijasta johtuen, menettää opiskelija ensikertalaisuuspisteet. Myös jälkihaussa vastaanotettu vaihtopaikka nollaa ensikertalaisuuspisteet.
 • Hakijoiden tasapistetilanteessa järjestetään arvonta.

 Lukukausi tulee olla opiskeltu hyväksytysti ja täysipainoisesti. Välivuodet eivät kerrytä pisteitä. 

2. FiMSIC-aktiivisuus

 • Vaihtokummina toimiminen 4p/kk, edellyttäen, että kummi on täyttänyt velvollisuutensa.
 • Asunnon vuokraus vaihto-opiskelijalle 8p/kk.
  • Huom. Mikäli vaihto-oppilas peruu vaihtonsa Card of Confirmationin lähettämisen jälkeen ja majoittaja on lupautunut majoitukseen, voidaan hänelle antaa puolet majoituspisteistä eli 4p.
 • Kansainväliset kokoustapahtumat, joilla kytkös IFMSA:han (GA, Regional
Meeting, FINO, NECSE, AMEE jne.) 4p. FiMSIC:n virassa toimiva henkilö ei voi virkansa aikana saada pisteitä kansainvälisistä kokouksista.
 • Tapahtumien järjestäminen ja muu FiMSIC-aktiivisuus 1-8p.
 Esimerkiksi viikonlopputapahtumassa majoittajana toimiminen = 2p. Paikallispuheenjohtaja jakaa nämä aktiivisuuspisteet tapauskohtaisesti. FiMSIC:n virassa toimiva henkilö ei voi virkansa aikana saada näitä pisteitä.

3. Muu aktiivisuus


 • SML:n hallitus 4p/kausi

 • NOME-virkailijana toimiminen 10p/kausi
 • Suomessa järjestettävän FINO:n järjestäjätiimin 
  Organizing Committeen eli OC:n jäsenet = 40p
  Assisting Committeen eli AC:n jäsenet =
  4p
 • Suomessa järjestettävän GA:n jäsentiimin
  Organizing Committeen eli OC:n jäsenet = 60p
  Assisting Committeen eli AC:n jäsenet =

4. S.U.L.L.E.-toiminta, M.U.L.L.E.-toiminta, SePäSe-tunnit ja nallelääkäröinti

Pisteitä voidaan jakaa myös FiMSIC-virassa olevalle henkilölle.

 • S.U.L.L.E.-kouluvierailu, M.U.L.L.E.-kouluvierailu, SePäSe-tunti tai Nallesairaalan lääkärinä toimiminen = 1p.
  • Nalleylilääkäri = nallesairaalakäynnin vastuutehtävässä toimiva henkilö = 1,5p.
 • M.U.L.L.E.- tai S.U.L.L.E.-koulutusviikonlopun käyminen 3p.
 • S.U.L.L.E.-/M.U.L.L.E.-/SePäSe-projektin paikallinen iltakoulutus = 1p.

5. FiMSIC:n tapahtumat

Pisteitä kerryttävillä FiMSIC:n tapahtumilla tarkoitetaan paikallisesti tai kansallisesti järjestettävää koulutuksellista lähitapahtumaa. 

 • Osallistuminen kansalliseen tai paikalliseen koulutukselliseen lähitapahtumaan, kuten keskusteluiltaan, National Meeting- tai MedTalks -tapahtumaan = 1p. Tapahtumapisteitä ei jaeta FiMSIC-virkailijoille.

6. FIMSIC:n virkailijana toimiminen 


 • FiMSIC-virkailijakausi kansallisessa tai paikallisessa virassa = 40p (edellyttää, että virkailija on hoitanut hänelle osoitettua virkaa koko kalenterivuoden ajan).

Huomioitavaa virkailijoiden pisteistä:

 • Pistevähennyksiä voidaan tehdä järjestelmällisesti kriteerien mukaisesti, jos virkailija ei hoida tehtäviään.
 • FiMSIC-virassa oleva ei ole oikeutettu yleisiin aktiivisuuspisteisiin.
 • Paikallinen virkailija ei ole oikeutettu omassa kaupungissa järjestettävän kansallisen SULLE-/MULLE-koulutusviikonlopun pisteisiin, koska heidän oletetaan osallistuvan koulutuksen järjestämiseen.
 • Paikallinen SULLE-/MULLE-virkailija ei ole oikeutettu saamaan pisteitä osallistuessaan kouluttajana koulutusviikonloppuun tai iltakoulutukseen vaan se katsotaan osaksi virkaan kuuluvia tehtäviä.