ExChange the world!

FiMSIC:n järjestämät kuukauden vaihdot ovat mahtava tilaisuus tutustua kokonaan uuteen kulttuuriin, erilaiseen sairaalaympäristöön ja medisiinareihin muista maista. Vaihdot ovat samaan aikaan hieno oppimiskokemus ja mahdollisuus luoda unohtumattomia muistoja. Päivisin opiskelijat viettävät aikaa sairaalassa tai tutkimusryhmässä. FiMSIC on kattojärjestö IFMSA:n (International Federation of Medical Students’ Association) alainen organisaatio, johon kuuluu 130 maata. Vaihtoon voi siis lähteä mihin päin maailmaa tahansa!

Vaihtohaku on käynnissä 2.10.-23.10.2023! Esihakulomakkeeseen pääset tästä.

Harjoitteluvaihto – Professional Exchange

Harjoitteluvaihto on kliinistä työskentelyä sairaalassa, ja se muistuttaa suomalaista kuukauden amanuenssuuria eli työharjoittelua. Vaihdon pituus on yksi kalenterikuukausi ja se on tarkoitettu lähinnä kliinisen vaiheen opiskelijoille (3. vuosikurssin jälkeen). Joihinkin maihin voi kuitenkin lähteä jo prekliinikkona. Harjoitteluvaihto on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua toisen maan sairaalaympäristöön ja terveydenhuoltokulttuuriin. Harjoitteluvaihdosta on mahdollista saada opintopisteitä kaupungista riippuen. Joissain tapauksissa vaihto hyväksytään myös amanuenssuuriksi edellyttäen, että asiasta on etukäteen sovittu kyseisen alan professorin kanssa.

Tutkimusvaihto – Research Exchange

Tutkimusvaihdossa opiskelija osallistuu ennalta valitsemaansa tutkimusprojektiin henkilökohtaisen tutorin ohjauksessa. Tutkimusvaihtoon voi lähteä missä vaiheessa opiskeluja tahansa, vaikkapa heti ensimmäisellä vuosikurssilla! Aikaisempaa tutkimustyökokemusta ei vaadita, mutta tutkimusvaihdosta voi saada uutta näkemystä myös omaan väitöskirjaprojektiin. Valittavana on satoja eri projekteja useassa eri maassa. Tutkimusvaihto voidaan joissain tapauksissa hyväksyä tutkijalääkärilinjan rotaatioksi tai osaksi syventäviä opintoja. Vaihdon hyväksymisestä täytyy kuitenkin sopia etukäteen oman ohjaajan kanssa. Vaihdosta voi saada opintopisteitä myös esim. vapaavalintaisiin opintoihin.

Vaihtoprosessin kulku:

 • Seuraavan kauden vaihtokohteet julkaistaan aina syyskuussa FiMSIC:n järjestämässä tapahtumassa National Meetingissä. Vuoden 2023 NM järjestetään 30.9. Kuopiossa.
 • Opiskelija perehtyy haluamiensa vaihtokohteiden vaihtosääntöihin IFMSA:n tietokannassa. Jokainen on itse vastuussa hakukelpoisuudesta valitsemaansa kohteeseen.
 • Opiskelija täyttää esihakulomakkeen  ja maksaa vaihtomaksun lokakuun vaihtoonhaun aikana.
 • Vaihtopaikkojen jako tapahtuu yleensä marraskuussa. Tiedon paikasta saa sähköpostitse.
 • Jälkihaku yli jääneisiin kohteisiin tapahtuu nopeusjärjestyksessä.
 • Vaihtopaikkojen jaon jälkeen opiskelija perehtyy vielä tarkemmin vaihtokohteensa mahdollisiin kaupunkikohtaisiin sääntöihin.
 • Varsinainen vaihtohakemus (Application Form) täytetään IFMSA:n tietokannassa vaihtokohteen sääntöjen mukaan tarkkaan päivämäärään.
 • Opiskelija lataa vaihtokohteen vaatimat liitteet IFMSA:n tietokannassa Card of Documents osioon.
 • Hyväksymiskirje eli Card of Acceptance saapuu vähintään 8 viikkoa ennen vaihdon alkua.
 • Opiskelija hyväksyy vaihdon lähettämällä Card of Confirmationin IFMSA:n tietokannassa vähintään 4 viikkoa ennen vaihdon alkua.
 • Kun Card of Acceptance on saapunut, opiskelija voi alkaa järjestelemään vaihtoa esim. ostaa lentoliput ja hankkia tarvittaessa viisumin.
 • Sitten koittaa vihdoinkin itse vaihto!
 • Vaihdon jälkeen opiskelija täyttää IFMSA:n tietokannassa Evaluation Formin sekä FiMSIC:lle matkaraportin. Matkaraportin täyttämisen jälkeen voi  saada takaisin 30€ pantin.