Meistä - FiMSIC:n strategia

FiMSIC (Finnish Medical Students International Committee) on vuonna 1954 perustettu opiskelijajärjestö. FiMSIC on osa Suomen Medisiinariliittoa ja edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestössä IFMSA:ssa (International Federation of Medical Students Associations).

FiMSIC:llä on aktiivista toimintaa Suomen kaikissa viidessä lääketieteen opetusta tarjoavassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tarjoamme suomalaisille lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälistyä, kehittää itseään lukuisten koulutuksiemme kautta sekä osallistua projektitoimintaamme niin paikallisesti kuin kansallisesti.

FiMSIC järjestää vuosittain harjoittelu- ja tutkimusvaihtoja yli sadalle lääketieteen opiskelijalle. Kuukauden mittaiset vaihdot mahdollistavat kansainvälisiä kokemuksia ilman opintojen viivästymistä.

Projektitoimintamme täydentää suomalaisen lääketieteen koulutuksen aukkokohtia niin ajankohtaisissa, haastavissa kuin yleisesti kandeja kiinnostavissa aiheissa. Eri teemaisia koulutustapahtumia ja muita tempauksia järjestetään niin kansallisesti kuin paikallisesti.

FiMSIC:n ympärivuotisia projekteja ovat nallesairaala sekä S.U.L.L.E.- ja M.U.L.L.E.- projektit. Nallesairaalassa lääketieteen opiskelijat vierailevat päiväkodeissa hoitamassa lasten pehmoleluja. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella lasten kohtaamista ja samalla pyritään lieventämään lasten lääkäripelkoa. S.U.L.L.E.-seksuaaliterveys- ja M.U.L.L.E.-mielenterveysprojektien ydintä ovat vertaiskasvatukselliset oppitunnit yläasteikäisille nuorille. Tunnit käsittelevät turvallisemman tilan periaattein seksuaali- ja mielenterveyden teemoja, jotka jäävät usein perusopetuksessa vähemmälle huomiolle. Samalla lääketieteen opiskelijat kartuttavat taitojaan nuorten kohtaamisessa ja usein hankaliksi koettujen asioiden käsittelyssä.

Olemme yksi IFMSA:n yli 130 jäsenmaasta. Vuonna 1951 perustettu IFMSA on yksi maailman suurimmista opiskelijajärjestöistä. IFMSA:n ydintoiminnan teemoja ovat harjoittelu- ja tutkimusvaihdot, seksuaaliterveys, kansanterveys, ihmisoikeudet ja rauha sekä lääketieteen koulutus ja edunvalvonta. Näiden lisäksi IFMSA järjestää kansainvälisiä koulutuksia ja kokouksia ympäri maailmaa sekä edustaa lääketieteen opiskelijoita erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten WHO:ssa.

FiMSIC:n toimintaa koordinoi 19-henkinen johtokunta ja jokaisen lääkiskaupungin oma paikallistiimi. Kaikkien kansallisten virkailijoiden yhteystiedot löydät Johtokunta-välilehdeltä, paikallistiimeihin saat yhteyden sähköpostilla osoitteesta kaupunki@fimsic.fi (esim. kuopio@fimsic.fi).

FiMSIC:n toiminta on kaikille lääketieteen opiskelijoille avointa – tervetuloa mukaan!

FiMSIC:n arvot

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on FiMSIC:n ydintoimintaa. Kuulumme maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestö IFMSA:han ja vaihdot, kansainvälinen vaikuttaminen sekä globaalit terveyskysymykset ovat merkittävä osa toimintaamme. Haluamme tukea lääketieteen opiskelijoiden kasvua kohti globaalisti ajattelevia lääkäreitä.

Hyvinvointi

Toimintamme perustuu vapaaehtoiseen opiskelijoiden työpanokseen. Sekä aktiivisten toimijoidemme että toimintaan osallistuvien lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointi on toimintamme perusta. Haluamme paitsi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja vastata sitä koskeviin kysymyksiin, myös tukea sidosryhmiemme hyvinvointia toimintamme avulla.

Yhdenvertaisuus

Pidämme yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja esillä toiminnassamme ja tuemme lääketieteen opiskelijoita kasvamaan tiedostaviksi lääkäreiksi, jotka huomioivat kaikki potilaat yhdenvertaisina. Lisäksi toimintamme näyttäytyy kaikille lääketieteen opiskelijoille yhdenvertaisena.

Läpinäkyvyys

Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
järjestö. Toiminnassamme pyrimme olemaan
riippumattomia sellaisista tahoista, jotka voivat
vaarantaa tulevien lääkäreiden ammatillisen
itsenäisyyden. Kerromme toiminnastamme avoimesti
ja toimimme läpinäkyvästi.

Visio

Maailma, jossa terveydellinen tasa-arvo toteutuu kaikkien kohdalla.

Missio

Järjestämämme vaihto- ja projektitoiminta on laadukasta ja koulutuksellisesti arvokasta. Pyrimme aktiivisesti kehittämään toimintaamme niin vaihtojen, projektitoiminnan kuin kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen suhteen. Tähtäämme toiminnassamme siihen, että lääketieteen opiskelijat pystyvät tulevaisuuden työssään toimimaan kansallisia ja globaaleja kansanterveys-, seksuaaliterveys- ja ihmisoikeuskysymyksiä tiedostaen. Tuemme suomalaisia lääketieteen opiskelijoita kansainvälisessä vaikuttamisessa ja kouluttautumisessa.