Matkaraportin kirjoittaminen

Matkaraportit auttavat vaihtoon lähtijöitä vaihtokohteiden valinnassa, matkustusvinkeissä ym. Kannattaa siis perehtyä omassa vaihtokohteessa aikaisemmin olleiden kokemuksiin. Vaihdossa olleiden kokemuksilla on merkitystä myös, kun arvioidaan kunkin maan vaihtojen laatua ja toimivuutta ja valitaan tulevien vuosien vaihtokohteita.

Jokaisen vaihdossa olleen tulee kirjoittaa raportti vaihdosta viimeistään 2 kk vaihdon päättymisestä. FiMSIC:n johtokunta hyväksyy ajoissa palautetut raportit seuraavassa kokouksessaan, minkä jälkeen opiskelijalle palautetaan raporttiraha (30€). Raportti lähetetään harjoitteluvaihdon osalta osoitteeseen neo.out@fimsic.org tai tutkimusvaihdon osalta nore@fimsic.org. Raportin voi kirjoittaa suomeksi. Myöhässä palautetuista matkaraporteista ei raporttirahaa palauteta.

Ohjeet matkaraportin kirjoittamiseen

Kirjoita raportti tietokoneella käyttäen mallina alla olevaa esimerkkiä. Toivomme, että käsittelet raportissasi alla olevia kysymyksiä. Kysymysten avulla voit helposti jäsentää raporttiasi, mutta voit kirjoittaa raportin myös vapaamuotoisesti.

Vaihdossa ollessa on hyvä kiinnittää huomiota terveyteen ja sen jakautumiseen kohdemaassa, kohdemaan terveydenhuoltojärjestelmään ja lääketieteen opetukseen. Tämän vuoksi pyydämmekin sinua kommentoimaan myös näitä asioita matkaraportissasi. Olemme kiinnostuneita kaikista kokemuksistasi matkan aikana, joten älä epäröi esittää kritiikkiä ja kehitysehdotuksia.

FiMSIC pidättää oikeuden matkaraporttien julkaisuun nimettömänä ilman yhteys- ja tilitietoja. Pyydämme tarvittaessa lupaa yhteystietojesi antamiseen, jos joku samasta kohteesta kiinnostunut haluaa ottaa yhteyttä kysyäkseen kokemuksestasi ja vaihtokohteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

Lähetä matkaraportti PDF-, JPEG– tai PNG-muodossa. (Ei Word-tiedostona!)

Otsikoi tiedosto ja sähköposti seuraavasti: FiMSIC Matkaraportti vaihdosta

Lisää alkuun seuraavat tiedot:

 • Kohdemaa ja kaupunki
 • Ajanjakso
 • Klinikka/tutkimusprojektin nimi:
 • Nimi:
 • Sähköposti:
 • Yliopisto, vuosikurssi:
 • Tilitiedot raporttirahan palauttamista varten: 
Kirjoita seuraavista asioista

Klinikka/Tutkimusprojekti:

 • Missä sairaalassa ja klinikassa tai tutkimusprojektissa olit
 • Mitä teit osastolla/projektissa? Mikä oli työaikasi päivässä / viikossa?
 • Vastasiko työskentely odotuksiasi? Erosiko työskentely vastaavasta Suomessa?
 • Miten sinuun suhtauduttiin klinikalla/tutkimusprojektissa?
 • Millainen oli kielitaitosi? Kohtasitko kieliongelmia?

Sairaala ja terveys kohdemaassa:

 • Huomasitko eroja sairauksien esiintyvyydessä kohdemaan eri väestöryhmien välillä tai Suomeen verrattuna, ja olivatko hoitokäytännöt erilaisia?
 • Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät eroavaisuudet vaihtomaasi ja Suomen terveydenhuollon välillä?
 • Miten kohdemaan kulttuuri ilmeni sairaala/tutkimusmaailmassa, millainen oli esim. potilaan ja lääkärin vuorovaikutus?

Lääketieteen opetus kohdemaassa:

 • Poikkesivatko esimerkiksi opintojen sisältö ja toteutus siitä mihin olet Suomessa tottunut?

Sosiaaliset olot:

 • Missä ja miten asuit?
 • Miten ruokailut oli järjestetty?
 • Millaista sosiaalista ohjelmaa oli?

Matkustaminen:

 • Miten matkustit ja mitä se tuli sinulle maksamaan?
 • Saitko vaihtoa varten esim. apurahan tai stipendin?
 • Neuvoja ensi vuoden lähtijöille?

Vaihdon hyväksyminen opintoihin:

 • Saitko hyväksytettyä vaihdon osaksi opintojasi?
 • Minkä opintojen alaisuuteen?
 • Kuinka monta opintopistettä?

Ideoita vaihtotoiminnan kehittämiseksi?